12th pass jobs in Pune – Latest Govt jobs 28 January 2022

  12वी उत्तीर्ण नोकर्‍या: बॉम्बे इंजिनियर ग्रुप आणि सेंटर, किर्की, पुणे यांनी स्टोअरकीपर Gd-III साठी भरती पदासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या भरती मोहिमेद्वारे एकूण 3 पदांची भरती केली जाणार आहे. या पदांसाठी आजपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इच्छुक उमेदवार 28 जानेवारी 2022 पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.  पोस्ट: स्टोअरकीपर Gd-III पात्रता: मान्यताप्राप्त बोर्ड किंवा … Read more

12th pass jobs in Pune – Latest Govt jobs 27 January 2022

  12वी उत्तीर्ण नोकर्‍या: बॉम्बे इंजिनियर ग्रुप आणि सेंटर, किर्की, पुणे यांनी स्टोअरकीपर Gd-III साठी भरती पदासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या भरती मोहिमेद्वारे एकूण 3 पदांची भरती केली जाणार आहे. या पदांसाठी आजपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इच्छुक उमेदवार 28 जानेवारी 2022 पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.  पोस्ट: स्टोअरकीपर Gd-III पात्रता: मान्यताप्राप्त बोर्ड किंवा … Read more

12th pass jobs in Pune – Latest Govt jobs 26 January 2022

  12वी उत्तीर्ण नोकर्‍या: बॉम्बे इंजिनियर ग्रुप आणि सेंटर, किर्की, पुणे यांनी स्टोअरकीपर Gd-III साठी भरती पदासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या भरती मोहिमेद्वारे एकूण 3 पदांची भरती केली जाणार आहे. या पदांसाठी आजपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इच्छुक उमेदवार 28 जानेवारी 2022 पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.  पोस्ट: स्टोअरकीपर Gd-III पात्रता: मान्यताप्राप्त बोर्ड किंवा … Read more

12th pass jobs in Pune – Latest Govt jobs 25 January 2022

  12वी उत्तीर्ण नोकर्‍या: बॉम्बे इंजिनियर ग्रुप आणि सेंटर, किर्की, पुणे यांनी स्टोअरकीपर Gd-III साठी भरती पदासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या भरती मोहिमेद्वारे एकूण 3 पदांची भरती केली जाणार आहे. या पदांसाठी आजपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इच्छुक उमेदवार 28 जानेवारी 2022 पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.  पोस्ट: स्टोअरकीपर Gd-III पात्रता: मान्यताप्राप्त बोर्ड किंवा … Read more

12th pass jobs in Pune – Latest Govt jobs 24 January 2022

  12वी उत्तीर्ण नोकर्‍या: बॉम्बे इंजिनियर ग्रुप आणि सेंटर, किर्की, पुणे यांनी स्टोअरकीपर Gd-III साठी भरती पदासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या भरती मोहिमेद्वारे एकूण 3 पदांची भरती केली जाणार आहे. या पदांसाठी आजपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इच्छुक उमेदवार 28 जानेवारी 2022 पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.  पोस्ट: स्टोअरकीपर Gd-III पात्रता: मान्यताप्राप्त बोर्ड किंवा … Read more